Онлайн-замовлення

Ведення судових справ

Ведення судових справ | Реєстрація суб'єктів господарської діяльності | Реєстрація юридичної адреси, надання юридичної адреси | Ліквідація суб’єктів господарської діяльності | Розробка документів | Консультації | Банкрутство | Перевірка нерухомості | Отримання дозволу на працевлаштування іноземних громадян, а також отримання для них IПН | Реєстрація знаку для товарів та послуг в Україні, а також відповідно до Мадридського Договору/ Протоколу | Реєстрація договору позички від нерезидента в НБУ

Юридична компанія "Еверт Лігал Груп" має значний досвід представництва інтересів у судах усіх юрисдикцій. Юристи нашої компанії нададуть кваліфікаційну допомогу, підготують необхідні документи для проходження всіх процедур та стадій судових процесів.

 • Представництво інтересів у судах загальної юрисдикції, господарських та адміністративних судах Києва, а також регіонів України. Дана послуга включає в себе: підготовку необхідних документів для звернення до суду (позовних заяв, клопотань, заяв, відзивів на позов тощо), збір доказів, представництво інтересів на судових засіданнях, інші дії, пов'язані з таким представництвом.

 • Представництво інтересів в судах Апеляційної інстанції (загальних, господарських, адміністративних). Дана послуга включає в себе: аналіз матеріалів справи, підготовку необхідних документів для звернення до суду (апеляційних скарг, відзивів, заперечень, клопотань, заяв, інше), представництво інтересів на судових засіданнях.

 • Представництво інтересів у Вищому господарському, Вищому адміністративному судах України, Верховному Суді України. Дана послуга включає в себе: аналіз матеріалів справи, підготовку необхідних документів для звернення до суду (касаційних скарг, відзивів, заперечень, клопотань, заяв тощо), представництво інтересів на судових засіданнях.

Основними галузями нашої судової практики є:

 • Повернення боргів

 • Господарське право

 • Корпоративне та комерційне право

 • Спадкове право

 • Майнові та немайнові спори

 • Податкові спори

 • Сімейні правовідносини

 • Житлові спори

 • Земельні правовідносини

 • Адміністративне право

 • Банкрутство

 • Оскарження дій та бездіяльності державних органів і установ

 • Цивільні правовідносини

 • Страхові спори

 • Захист прав споживачів

 • Представлення інтересів в ДКУ з питань регуляторної політики та підприємництва

Вказаний перелік не є вичерпним.

Юридична компанія "Еверт Лігал Груп"
"Ми представляємо успіх!"
01004, м. Київ, вул. Горького, 7-В
телефон / факс: (044) 279-97-51
e-mail: evertgroup@ukr.net

Ведение дел в суде | Регистрация субъектов хозяйственной деятельности | Регистрация юридического адреса, предоставление юридического адреса | Ликвидация субъектов хозяйственной деятельности | Разработка документов | Консультации | Банкротство | Проверка недвижимости | Получение разрешения на трудоустройство иностранных граждан, а так же получение для них ИНН | Регистрация знака для товаров и услуг в Украине, а так же в соответствии с Мадридским договором | Регистрация договора займа от нерезидента в НБУ