Онлайн-замовлення

Розробка документів

Ведення судових справ | Реєстрація суб'єктів господарської діяльності | Реєстрація юридичної адреси, надання юридичної адреси | Ліквідація суб’єктів господарської діяльності | Розробка документів | Консультації | Банкрутство | Перевірка нерухомості | Отримання дозволу на працевлаштування іноземних громадян, а також отримання для них IПН | Реєстрація знаку для товарів та послуг в Україні, а також відповідно до Мадридського Договору/ Протоколу | Реєстрація договору позички від нерезидента в НБУ

Розробка документів правового характеру:

  • Господарські, цивільні, зовнішньоекономічні договори.

  • Трудові договори, контракти, колективні угоди, посадові інструкції, накази, розпорядження.

  • Звернення, заяви, запити, відповіді на звернення контролюючих та правоохоронних органів.

  • Шлюбні контракти. Заповіти.

  • Статутні документи (статут, зміни до статуту, протоколи засновників).

  • Довіреності. Оформлення документів щодо припинення дії довіреності.

Юридична компанія "Еверт Лігал Груп"
"Ми представляємо успіх!"
01004, м. Київ, вул. Горького, 7-В
телефон / факс: (044) 279-97-51
e-mail: evertgroup@ukr.net

Ведение дел в суде | Регистрация субъектов хозяйственной деятельности | Регистрация юридического адреса, предоставление юридического адреса | Ликвидация субъектов хозяйственной деятельности | Разработка документов | Консультации | Банкротство | Проверка недвижимости | Получение разрешения на трудоустройство иностранных граждан, а так же получение для них ИНН | Регистрация знака для товаров и услуг в Украине, а так же в соответствии с Мадридским договором | Регистрация договора займа от нерезидента в НБУ