Онлайн-замовлення

Отримання дозволу на працевлаштування іноземних громадян, а також отримання для них IПН

Ведення судових справ | Реєстрація суб'єктів господарської діяльності | Реєстрація юридичної адреси, надання юридичної адреси | Ліквідація суб’єктів господарської діяльності | Розробка документів | Консультації | Банкрутство | Перевірка нерухомості | Отримання дозволу на працевлаштування іноземних громадян, а також отримання для них IПН | Реєстрація знаку для товарів та послуг в Україні, а також відповідно до Мадридського Договору/ Протоколу | Реєстрація договору позички від нерезидента в НБУ

  • Розробка та підготовка документів для самостійного подання до відповідного центру зайнятості, зокрема довідок, заяв, обгрунтування необхідності використання праці іноземців, проектів контракту.

  • Консультування з питань отримання дозволу на працевлаштування іноземців та отримання ІПН для них.

  • Підготовка заяви для звернення в ДПА з питань отримання ІПН.

  • Вирішення всіх юридичних питань щодо отримання дозволу та ІПН.

  • Подовження терміну дії дозволу, звернення до органів внутрішніх справ з питань подовження терміну перебування в Україні

  • Повідомлення відповідного центру зайнятості, Держкомкордону та органів внутрішніх справ про дострокове розірвання контракту з роботодавцем.

  • Оскарження відмови у видачі дозволу на працевлаштування в центрі зайнятості або у суді.

  • Повернення дозволу на працевлаштування до відповідного центру зайнятості після закінчення терміну його дії.

Юридична компанія "Еверт Лігал Груп"
"Ми представляємо успіх!"
01004, м. Київ, вул. Горького, 7-В
телефон / факс: (044) 279-97-51
e-mail: evertgroup@ukr.net

Ведение дел в суде | Регистрация субъектов хозяйственной деятельности | Регистрация юридического адреса, предоставление юридического адреса | Ликвидация субъектов хозяйственной деятельности | Разработка документов | Консультации | Банкротство | Проверка недвижимости | Получение разрешения на трудоустройство иностранных граждан, а так же получение для них ИНН | Регистрация знака для товаров и услуг в Украине, а так же в соответствии с Мадридским договором | Регистрация договора займа от нерезидента в НБУ