Онлайн-замовлення

Ліквідація суб’єктів господарської діяльності

Ведення судових справ | Реєстрація суб'єктів господарської діяльності | Реєстрація юридичної адреси, надання юридичної адреси | Ліквідація суб’єктів господарської діяльності | Розробка документів | Консультації | Банкрутство | Перевірка нерухомості | Отримання дозволу на працевлаштування іноземних громадян, а також отримання для них IПН | Реєстрація знаку для товарів та послуг в Україні, а також відповідно до Мадридського Договору/ Протоколу | Реєстрація договору позички від нерезидента в НБУ

ТОВ «Еверт Лігал Груп» пропонує Вам надійну юридичну допомогу в процесі ліквідації суб’єктів господарської діяльності:

  • Консультування кваліфікованими спеціалістами компанії щодо процедури ліквідації суб’єктів господарювання у відповідності із нормативно-правовими актами України

  • Підготовка документів для самостійної ліквідації суб’єктів господарської діяльності.

  • Проведення повної ліквідації суб’єктів господарської діяльності (протокол із складом ліквідаційної комісії, публікація відомостей щодо ліквідації суб’єкта господарської діяльності, зняття з обліку платника податків, зняття з обліку у Пенсійному фонді, юридична допомога при проходженні податкової перевірки).

Юридична компанія "Еверт Лігал Груп"
"Ми представляємо успіх!"
01004, м. Київ, вул. Горького, 7-В
телефон / факс: (044) 279-97-51
e-mail: evertgroup@ukr.net

Ведение дел в суде | Регистрация субъектов хозяйственной деятельности | Регистрация юридического адреса, предоставление юридического адреса | Ликвидация субъектов хозяйственной деятельности | Разработка документов | Консультации | Банкротство | Проверка недвижимости | Получение разрешения на трудоустройство иностранных граждан, а так же получение для них ИНН | Регистрация знака для товаров и услуг в Украине, а так же в соответствии с Мадридским договором | Регистрация договора займа от нерезидента в НБУ