Онлайн-замовлення

Реєстрація суб'єктів господарської діяльності

Ведення судових справ | Реєстрація суб'єктів господарської діяльності | Реєстрація юридичної адреси, надання юридичної адреси | Ліквідація суб’єктів господарської діяльності | Розробка документів | Консультації | Банкрутство | Перевірка нерухомості | Отримання дозволу на працевлаштування іноземних громадян, а також отримання для них IПН | Реєстрація знаку для товарів та послуг в Україні, а також відповідно до Мадридського Договору/ Протоколу | Реєстрація договору позички від нерезидента в НБУ

Послуга включає супровід реєстрації наступних суб'єктів господарської діяльності:

 1. ТОВ - товариство з обмеженою відповідальністю.

 2. ПП - приватне підприємство.

 3. ФОП (СПД-ФО) - фізична особа-підприємець.

 4. Філія - відокремлений підрозділ української юридичної особи.

 5. Представництво - відокремлений підрозділ іноземної юридичної особи (нерезидента).

 6. Об'єднання підприємств - асоціація, концерн, консорціум, корпорація, холдинг.

 7. Об'єднання громадян - міжнародні, всеукраїнські та місцеві громадські та благодійні організації.

 8. Іноземне представництво в Україні • Консультування щодо самостійної реєстрації як юридичних, так і фізичних осіб.

 • Підготовка статутних документів для самостійної реєстрації суб'єктів господарської діяльності (Приватне підприємство. Товариство з обмеженою відповідальністю. Товариство з додатковою відповідальністю. Філія. Дочірнє підприємство. Відкрите акціонерне товариство. Закрите акціонерне товариство. Об'єднання підприємств. Громадські об'єднання. Представництво іноземної компанії).

 • Проведення повної реєстрації (під ключ) суб'єктів господарської діяльності (Приватне підприємство. Товариство з обмеженою відповідальністю. Товариство з додатковою відповідальністю. Філія. Дочірнє підприємство. Відкрите акціонерне товариство. Закрите акціонерне товариство. Об'єднання підприємств. Громадські об'єднання. Представництво іноземної компанії.).

 • Внесення змін до статутних документів, а саме :

 • Зміна розміру статутного капіталу.
 • Зміна юридичної адреси.
 • Зміна організаційно-правової форми, найменування.
 • Зміни керівника, головного бухгалтера.
 • Одержання довідки Держстатуправління, 4-ОПП.
 • Заміна старого свідоцтва про державну реєстрацію на Виписку з ЭДРПОУ.
 • Вхід, вихід співзасновників підприємства.
 • Повідомлення фондів про проведення змін.
 • Одержання Виписки з ЭДРПОУ.

Порядок надання послуги:

 1. Узгодження вимог замовника, строків, процедур та підписання договору надання послуг з реєстрації.

 2. Розробка статутної (засновницької) документації.

 3. Здійснення реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності у відповідних інстанціях.

 4. Передача пакету реєстраційної документації замовнику.

Юридична компанія "Еверт Лігал Груп"
"Ми представляємо успіх!"
01004, м. Київ, вул. Горького, 7-В
телефон / факс: (044) 279-97-51
e-mail: evertgroup@ukr.net

Ведение дел в суде | Регистрация субъектов хозяйственной деятельности | Регистрация юридического адреса, предоставление юридического адреса | Ликвидация субъектов хозяйственной деятельности | Разработка документов | Консультации | Банкротство | Проверка недвижимости | Получение разрешения на трудоустройство иностранных граждан, а так же получение для них ИНН | Регистрация знака для товаров и услуг в Украине, а так же в соответствии с Мадридским договором | Регистрация договора займа от нерезидента в НБУ