Онлайн-замовлення

Реєстрація знаку для товарів та послуг

Ведення судових справ | Реєстрація суб'єктів господарської діяльності | Реєстрація юридичної адреси, надання юридичної адреси | Ліквідація суб’єктів господарської діяльності | Розробка документів | Консультації | Банкрутство | Перевірка нерухомості | Отримання дозволу на працевлаштування іноземних громадян, а також отримання для них IПН | Реєстрація знаку для товарів та послуг в Україні, а також відповідно до Мадридського Договору/ Протоколу | Реєстрація договору позички від нерезидента в НБУ

ТОВ «Еверт Лігал Груп» пропонує Вам надійну юридичну допомогу в процесі реєстрації знаків для товарів та послуг в Україні:

  • Консультування кваліфікованими спеціалістами компанії щодо реєстрації знаків для товарів та послуг в Україні

  • Підготовка документів для самостійної реєстрації знаків для товарів та послуг.

  • Здійснення повного супроводження реєстрації знаків для товарів та послуг професійними фахівцями, зокрема:

    - опрацювання позначення або комбінації позначень на предмет можливості його правової охорони;

    - підготовка та подання заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів та послуг;

    - проходження формальної та кваліфікаційної експертизи заявки.

Юридична компанія "Еверт Лігал Груп"
"Ми представляємо успіх!"
01004, м. Київ, вул. Горького, 7-В
телефон / факс: (044) 279-97-51
e-mail: evertgroup@ukr.net

Ведение дел в суде | Регистрация субъектов хозяйственной деятельности | Регистрация юридического адреса, предоставление юридического адреса | Ликвидация субъектов хозяйственной деятельности | Разработка документов | Консультации | Банкротство | Проверка недвижимости | Получение разрешения на трудоустройство иностранных граждан, а так же получение для них ИНН | Регистрация знака для товаров и услуг в Украине, а так же в соответствии с Мадридским договором | Регистрация договора займа от нерезидента в НБУ